Selamat Datang

{Error}

* Sila hubungi  Admin Sistem sekiranya anda mempunyai masalah ketika "Masuk"
Bah.Pengurusan Sumber Manusia-> IZYANI - (06-798 8038 ) / HAWA - (06-798 8048)

Teknikal ePrestasi -> Ussyairah (ussyairah@usim.edu.my) /
Nurul Isma / Saiful Amir ( nurulisma@usim.edu.my /  saifulamir@usim.edu.my)(06-798 6078)

Universiti Sains Islam Malaysia
71800, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.
Tel:06-798 8000 Fax:06-799 3843 

2010 All Rights Reserved © Universiti Sains Islam Malaysia